Informații despre site și utilizarea acestuia

 

1.1. Site-ul web www.sanvero.ro ,numit pe parcursul acestor termeni și condiții de utilizare „Site-ul”, este proprietatea SANVERO HEALTHCARE S.R.L., o societate română înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/10772/2021, cod unic de înregistrare RO 44472560, cu sediul social în București, Sectorul 6, Str. Preciziei, nr. 20, corp A, camera 4, etaj 3, denumită în continuare „SANVERO”.

1.2. SANVERO HEALTHCARE S.R.L. operează Site-ul pentru a promova produsele SANVERO, în condițiile impuse de legislația aplicabilă.
Pentru informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul Site-ului, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate, disponibilă la link-ul https://sanvero.ro/politica-de-confidentialitate/ .

1.3. Accesul și utilizarea Site-ului sunt supuse reglementărilor legale aplicabile și acestor termeni și condiții de utilizare, inclusiv oricăror politici sau alte condiții menționate în prezentul document și disponibile pe Site, conform modificărilor intervenite în decursul timpului. Vă rugăm să citiți acești termeni și condiții de utilizare cu atenție. Dacă nu sunteți de acord cu aceștia, vă rugăm să nu folosiți Site-ul nostru. Dacă veți continua să utilizați Site-ul nostru, vom considera că ați acceptat acești termeni și condiții de utilizare. Prin acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare, sunteți de acord să respectați termenii și condițiile de utilizare în versiunea publicată pe Site la momentul vizitei dvs.

1.4. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în orice moment Site-ului și termenilor și condițiilor de utilizare prin postarea pe Site, fără nici o altă notificare. Schimbările importante vor fi comunicate în maniera adecvată. Asigurați-vă că recitiți termenii și condițiile de utilizare în mod regulat deoarece dacă accesați sau utilizați Site-ul se vă consideră că ați fost de acord cu termenii și condițiile de utilizare în versiunea publicată pe Site la momentul vizitei dvs.

1.5. Atunci când vizitați Site-ul pentru prima dată vă aducem la cunoștință în mod special faptul că folosim cookie-uri. Continuând să utilizați Site-ul acceptați și sunteți de acord cu Politica privind Cookie-urile. Vom continua să vă aducem la cunoștință acest lucru de fiecare dată când vizitați site-ul sanvero.ro, până când confirmați luarea la cunoștință.

1.6. SANVERO vă garantează acces limitat pe Site și nu vă conferă dreptul de a descarca sau de a modifica parțial sau integral Site-ul, de a reproduce parțial sau integral Site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata Site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei SANVERO HEALTHCARE S.R.L. fără acordul prealabil scris al acesteia. Totuși, puteți face download sau copia materialele specifice oferite pentru download sau copiere.

1.7. Dreptul de a crea o legătura web – link – către Site este limitat, neexclusiv și revocabil și este acordat atât timp cât nu aduce neajunsuri de orice fel pentru SANVERO sau oricaruia dintre partenerii noștri, numai după obținerea în scris sau prin email a acordului nostru.

1.8. Nu este permisă abuzarea Site-ului prin introducerea cu buna știință de viruși sau alte materiale dăunătoare din punct de vedere tehnologic.

1.9. Putem face publicitate și organiza concursuri, jocuri, competiții sau extrageri cu premii gratuite pe Site-ul nostru. La astfel de concursuri, jocuri, competiții, extrageri cu premii gratuite se vor aplica reguli specifice. Vă rugăm să citiți cu atenție regulile aplicabile la orice concurs, joc, competiție, extragere cu premii gratuite la care participați deoarece prin participarea la un astfel de concurs, joc, competiție, extragere cu premii gratuite se consideră că ați acceptat și că respectați aceste reguli.

1.10. Site-ul nu va fi întotdeauna disponibil și poate avea anumite erori. Acesta este furnizat pe principiul „așa cum este” și „așa cum este disponibil”, și în măsura permisa de lege, fără garantări, condiții sau garanții de orice fel.

Proprietatea Intelectuală

2.1. Întregul conținut al site-ului www.sanvero.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date sunt proprietatea SANVERO și sunt protejate de legislația română în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe. Folosirea fără acordul SANVERO a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepșeste conform legislației în vigoare. Se permite folosirea site-ului www.sanvero.ro numai în limitele menționate în prezentul document.

2.2. Puteți folosi conținutul Site-ului doar pentru folosința dvs. personală iar acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea SANVERO:

  1. îndepărtarea însemnelor care identifică dreptul de autor al SANVERO asupra conținutului;
  2. modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau formă, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea noastră;
  3. reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației, dacă scopul acestei activități este unul comercial.

2.3. Este interzisă orice utilizare a conținutului Site-ului în alte scopuri decăt cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare.

Suspendarea accesului

3.1. SANVERO poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să blocheze accesul dvs. la conținutul site-ului www.sanvero.ro sau la o parte a acestui conținut.

Calitatea serviciilor de hosting, link-urile către alte site-uri, erori de funcționare

4.1. Site-ul este găzduit de serverele unei terțe firme. SANVERO nu va putea fi facută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzând modificari ale site-ului, setări, sau actualizări ale scripturilor programate. SANVERO nu va putea fi făcută răspunzatoare pentru erorile apărute datorită folosirii anumitor browsere pentru vizitarea Site-ului.

4.2. Anumite părti ale conținutului publicat pe Site pot sa fie furnizate de terțe persoane cu care SANVERO are relații contractuale în acest sens. De asemenea, în interiorul conținutului Site-ului pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. SANVERO nu este responsabilă în nicio măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, SANVERO nu este responsabilă de conținutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul site-ului www.sanvero.ro

4.3. Utilizați aceste site-uri ale terțelor părți pe propriul risc. Toți termenii și condițiile și politicile site-urilor terțelor părți pe care le accesați vi se vor aplica în timp ce navigați pe aceste site-uri și vă recomandăm să verificați acei termeni și condiții.

Legea aplicabilă

5.1. Orice litigiu care are ca obiect conținutul Site-ului va fi soluționat de către instantele judecătorești competente și va fi guvernat de legea română.

5.2. Acești Termeni și condiții de utilizare a site-ului www.sanvero.ro conțin întreaga ințelegere dintre dumneavoastră și noi cu privire la utilizarea Site-ul nostru. Nici o expunere sau declarație, orală sau scrisă, care nu este inclusă în termenii și condițiile de utilizare nu va fi obligatorie pentru dumneavoastră sau pentru noi dacă nu a fost convenită de comun acord în scris între dvs. și noi.